Obrađena kost
Dubovo
terenski nalaz
kost
dužina=3,3 cm, širina=1,2 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1463
Obra
đena kost.