Koštano šilo
Dubovo
terenski nalaz
kost
dužina=4,6 cm, širina=7 mm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1464
Koštano šilo.