Obrađena kost
Dubovo
terenski nalaz
kost
dužina=3 cm, širina=1 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1465
Obra
đena kost.