Kameni brus
Dubovo
terenski nalaz
kamen
širina=3 cm, dužina=10 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1467
Kameni brus. PN 52.