Kameni brus
Dubovo
terenski nalaz
kamen
širina=4,7 cm, dužina=5,6 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1468
Kameni brus. Kv. I 38-39, PN 99.