Brončana sjekira- kelt
nepoznato
terenski nalaz
bronca
dužina=12,5 cm, širina oštrice=4,6
cm, širina otvora=4,4 cm
kasno željezno doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1484
Bron
čana sjekira KELT s jednom
ušicom sa strane i okruglom
perforacijom na suprotnoj strani.
Sa
čuvan u cijelosti. Ukras od tri
paralelne izbo
čene linije ispod dijela
za nasad, a ispod ukras u obliku
slova ''y'' od tri paralelne linije.