Fragment keramičke zdjele
Gradac, Cerna
terenski nalaz
lon
čarsko kolo, keramika
promjer ruba=16,2 cm, promjer
dna=5 cm, visina=4,6 cm
kasno željezno doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: prap1506
Cijeli profil manje keltske zdjele,
tamno sive boje s visokim ramenom i
izvedenim rubom s ''S''profilom. Na
dnu zadebljanje u obliku prstena, bez
ukrasa. Mjesto nalaza Gradac,
Cerna, sonda 4, SJ 31, 14.3.2008.g.