Nauk od poglavitih stvarih
kerstijansko-katolicsanskih
fra. Bernardin Leakovi
ć
1798. g.
Visina=20,5 cm, širina=13 cm,
Debljina=3,5 cm
Inv. broj: ZK-32