Brončana naušnica
Nekropola Daraž
terenski nalaz
raskivanje; lijevanje, bronca
promjer=3,2 cm
10.-12.st.
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: sred18
Naušnica sa ''S'' završetkom,
čiji je
jedan kraj ravno odrezan, a na
drugom stucan i završava se
petljicom u obliku slova ''S''.
Napravljena je od bron
čane žice, a
bila je prilog grobu br.33, dio para s
br. 19.