Fragment keramičke posude (rub,
vrat i rame)
podru
čje Županje
lon
čarsko kolo, keramika
dužina=11,7 cm, širina=8,3 cm,
debljina=0,4 cm
bron
čano doba
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: sred27
Fragment lonca s izvnutim obodom
ispod kojeg se nalazi ukras
valovnice. Olovno sive boje.