Figurica graničara
otkup, tvorni
čki rad, porculan
v=20,5 cm
18. st.
Inv. ozn.: KP-1
Figurica od porculana s likom krajiškog oficira koji stoji na polukalutastom postamentu u mlje
čno bijeloj boji, zlatni obrub i pozlaćena slova riječi Warasdiner na glavi visoka kapa, plašt oko ramena, visoke cipele, kratke hlače, opasan haljetak u savijenoj lijevoj ruci sablja i možda puška, desna nije sačuvana. Čizme svijetlo smeđe boje, plašt izvana zeleno-siv, kapa
plavkasta, haljetak bordo boje. Lice 
mlađe s brkovima franc- jozevski Warasdiner, tj. krajišnik varaždinski.