Figurica graničara
otkup, tvorni
čki rad, porculan, v=18 cm
18. st.
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber Županja
Inv. ozn.: KP-2
Figurica od porculana s likom krajiškog oficira u stavu "voljno" na polukalotastom postamentu u žu
ćkasto-zelenoj boji koji ima u zlatnoj boji obrubljenom okviru riječi licaver offizier. Lik je
naslonjen na drvo,uz desnu ruku ima prislonjenu pušku, uz lijevi bok mu je visila sablja, ali nije sa
čuvana. Ima visoke čizme-smeđe boje, hlače uske u boji kože, kaput poput fraka u
svijetlo ljubi
častoj boji, s apliciranim ukrasom od zlatnih gajtana u visini prsiju. Ispod košulja s ukrasima u crnoj boji. Opasan širokim pojasom. Na glavi visoka kapa sa perjanicom
od materijala. Mla
đe lice s francjozevskim brkovima. Oficir iz like - Licaver.