Figurica graničara
otkup
tvorni
čki rad, porculan
v=19 cm
18. st.
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-3
Figurica od porculana.Lik husara u poluprofilu stoji na postamentu okruglog oblika svijetlo-zelene boje. Desna noga mu dodiruje ostatak debla koji mu seže do pojasa, ima žute
čizme, uske plave hlače utaknute u čizme, kratki žuti haljetak, dosta veliku kapu. Preko lijevog ramena ima torbicu, u desnoj ruci drži sablju koja do kraja nije sačuvana. Lice dosta mlađe s francjozevskim brcima. Na postamentu riječ husar.