Keramička lula
Županja,kraj zgrade skupštine op
ćine
dar
rad majstora, glina
dužina=6,5 cm
vojna krajina
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-17
Zemljana lula od koje nije
upotpunosti sa
čuvan dio u koji se
stavlja duhan. Muštik ima diskoidan
završetak s ukrasom urezanih linija.
Dio lule od muštika do dijela za
duhan i to vanjski dio, imitira turban.
Četvrtasti žig majstora se jedva
nazire na bo
čnoj strani. Površina je
ciglaste boje