Keramička lula
Županja,kraj zgrade muzeja ''
Čardaka''
dar
rad majstora, glina
dužina=6 cm
vojna krajina
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-24
Zemljana lula, dio za duhan
ošte
ćen,muštik završava prstenastim
zadebljanjem ispod kojega se nalazi
ornament utisnutih sitnih jedan do
drugog poredanih kvadrati
ća. Boja
lule je boje zemlje,tj. oker.