Posudica za umak
otkup
tvorni
čki rad, porculan
visina s podloškom=8 cm, širina
podloška=15,5 cm, dužina
podloška=24,2 cm, dužina
posude=19,5 cm
po
č.20.st.
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-27G
Posudica za umak od bijelog
porculana s ru
čkom i plitkim
podloškom u obliku
čamca. Ukras od
crvenih ružica smještenih u zelene
kruži
će postavljen u obliku trake po
rubu posude i podloška. Dio seta od
9 komada.