Ormar za blagovaonicu
otkup
tvorni
čki rad, drvo
dužina=2 m, visina=1,98 m, širina
gornjeg=35 cm, širina donjeg=59 cm,
opseg stupi
ća ispod kapitela=40 cm
art deco
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-29A
Ve
ći ormar za blagovaonicu od
drveta (hrastovine) sme
đe boje. Dio
seta od dva ormara. Sastoji se od dva
dijela. Gornji dio je vitrina sa
staklenim vratašcima, donji dio
ormar s vratašcima i dvije ladice.
Gornji dio drže dva stupa, izme
đu
dva dijela ormara nalazi se
horizontalno postavljeno duguljasto
ogledalo, na staklima cvjetni uzorak.
Mesingane klju
čanice i ručke.