Ormar za blagovaonicu
otkup
drvo
visina=1,85 m, dužina=1,35 m, širina
donjeg=48 cm, širina gornjeg=30 cm,
opseg stupi
ća ispod kapitela=30 cm
art deco
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-29B
Manji ormar za blagovaonicu od
drveta (hrastovina) sme
đe boje.
Sastoji se od dva dijela. Gornji dio
vitrina (dvokrilna) sa staklenim
vratašcima. Doljnji dio ormar s
drvenim vratašcima i dvije ladice.
Na staklima cvijetni uzorak.
Mesingane ru
čke. Gornji dio drže
dva stupa, a izme
đu gornjeg i donjeg
dijela nalazi se ogledalo.