Porculanski pladanj
otkup
porculan
dužina=46 cm, širina=16,2 cm,
visina=1 cm.
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-30A
Pladanj za kola
če od bijelog
porculana. Ukras od cvjeti
ća i svijeća
u plavoj, zelenoj, sivoj, žutoj, crnoj i
zlatnoj boji nalazi se u obliku trake
uz rub pladnja. Po jedna ru
čka sa
svake strane