Mali tanjur
otkup
porculan
radijus=16,5 cm, visina=1,5 cm
Zavi
čajni muzej Stjepan Gruber
Županja
Inv. ozn.: KP-30C
Mali plitki, okrugli, bijeli
porculanski tanjuri
ć za kolaće. Ukras
od cvjeti
ća i svijećau plavoj, zelenoj,
sivoj, žutoj, crnoj i zlatnoj boji nalazi
se u obliku trake uz rub tanjuri
ća.